Nieuws

Koi Persyn wordt artistiek leider bij Jester

Lees hier het statement van Koi Persyn.

Koi Persyn wordt artistiek leider bij Jester

Foto door Jente Waerzeggers
Koi Persyn draagt ‘For a Lioness Heart’ (2016)
een werk van toekomstige Jester resident Apparatus 22 (in samenwerking met Irina Bujor)

Met groot genoegen kondigen we aan dat Koi Persyn benoemd is tot artistiek leider van Jester. Persyn is curator en schrijver, en werkte eerder als projectcoördinator van Cas-co in Leuven en co-directeur en curator van Komplot in Brussel. Zijn artistieke stijl kenmerkt zich door een harmonieuze mix van verschillende media, met een diepgaand begrip van de sociale en politieke context waarin werken tot stand komen, waardoor zijn constellaties vaak een krachtige boodschap overbrengen aan het publiek. Persyn zijn werk is hierdoor niet alleen esthetisch verbluffend, maar ook intellectueel uitdagend.

"Door zijn grensverleggende benadering van kunst en zijn vermogen om conventies uit te dagen, heeft Koi Persyn zich reeds gevestigd als een invloedrijk figuur in de kunstwereld. Koi heeft een scherp oog voor opkomende kunstenaars en een talent voor het samenbrengen van artistieke stemmen om een boeiende dialoog te creëren. We zijn zeer verheugd hem te verwelkomen als artistiek leider en kijken uit naar de nieuwe frisse wind die hij zal doen waaien bij Jester.” Yesim Bektas, algemeen en zakelijk directeur.

Lees hieronder het statement van Koi Persyn:

"Als artistiek leider van Jester wil ik mij volop inzetten om de pijlers van deze kunstorganisatie - wonen, werken en delen - symbiotisch met elkaar te verbinden. Ik wil deze kruisbestuiving stimuleren opdat deze plek, waar kunstenaars creëren en presenteren, een vruchtbare voedingsbodem wordt voor experiment, onderzoek, innovatie en uitwisseling. De dialoog tussen de residentiewerking en de Kunsthal biedt daarom geen eenduidige antwoorden, maar initieert een polyfoon narratief dat uitmondt in een meerstemmig gesprek waarin iedereen wordt gehoord. Als gesprekspartner wil ik luisteren naar en samenwerken met startende kunstenaars (die vaak door de mazen van het institutionele of commerciële net vallen), het (inter)nationaal kunstenveld en de lokale, multiculturele gemeenschap."

Door de unieke geschiedenis van de mijnsite zijn maatschappelijke, economische en ecologische onderwerpen diep geworteld in de werking van Jester - vraagstukken die ik verder wil aansnijden om de sociale impact en het artistiek potentieel van de organisatie te maximaliseren. Het landschap van Winterslag belichaamt het vermogen om energie op te wekken en te verwerken, door het industrieel verleden van de steenkoolontginning, maar ook door de actuele concentratie van culturele actoren en de centrale situering in de Euregio. Het is een ongelooflijke eer om als artistiek leider nieuwe verbindingen te maken met dit veerkrachtig ecosysteem om zo nieuwe energie op te wekken in deze b(l)oeiende werk-, toon- en woonplek. Ik kijk er naar uit om mij te engageren als artistiek leider voor Jester en om haar missie van een open huis voor hedendaagse kunst, een toonaangevende incubator en een dynamische presentatie-instelling, verder uit te dragen, zowel op lokaal, nationaal als internationaal gebied."

Biografie:

Koi Persyn (°1996, BE) is een curator en schrijver gevestigd in Brussel. Zijn gecureerde projecten richten zich op procesmatige, experimentele, collectieve en hybride praktijken binnen site-sensitieve tentoonstellingen die het sociale weefsel van de publieke en/of stedelijke ruimte onderzoeken. Persyn was werkzaam als co-directeur (2023-2024) en curator (2021-2023) van Komplot in Brussel, en als projectcoördinator van Cas-co, een residentie- en atelierorganisatie in Leuven (2022-2024). Gelijktijdig was hij actief als gastdocent aan La Cambre in Brussel en KASK in Gent. Persyn is co-curator en -initiator van Publiek Park, een tweejaarlijks tentoonstellingsproject met een publiek programma en een publicatie in/voor publieke parken in Gent (2021), Antwerpen (2023) en Brussel (2025). Samen met Anna Laganovska, cureert hij Border Buda, een tentoonstelling met tijdelijke en permanente kunstopdrachten in het grensgebied van Brussel, Vilvoorde en Machelen (2023-2024). In 2021 won Koi Persyn samen met Laila Melchior de Lichen Curatorial Prize (laureaat geselecteerd door CIAP en Curatorial Studies) en voerden ze hun tentoonstellingsvoorstel ‘Three Tropes for Entropy’ uit in CIAP in Genk (2022). Persyn werkte tot slot als mediator voor het Belgisch Paviljoen op de 58ste editie van de Biënnale van Venetië in het kader van het Young Curators Program (2019). Hij schrijft voor Glean en zetelt in de klankbordgroep van S.M.A.K., MSK, beide in Gent, en van het Platform Kunst In Opdracht, Vlaamse Overheid. Hij behaalde een master in Fine Arts (2019), gevolgd door een postgraduaat in Curatorial Studies (2020), beide aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Tijdens zijn opleiding initieerde en co-cureerde Persyn een drie jaar durend residentieprogramma in Het Paviljoen in Gent.

No items found.